دوشنبه 14 اکتبر 2019 در 11:57

امروزه پی ال سی در صنعت کنترل پر کاربرد ترین عنصر کنترلی به حساب می آید،جایگزین درست برای حذف سیستمهای آنالوگ(کنتاکتوری)میباشد.PLCمخفف programmable logic controller میباشد کنترل کننده های قابل برنامه نویسی   نمایی از تصویر PLC شرکتهای مختلف

شرکتxinjexinje plc    شرکت omronomron plc     شرکت دلتا delta plc ssشرکت ال اس ls plc  شرکت لیانliyan plc all plc

پی ال سی به دسته های زیادی تقسیم میشود بخشهای مهم و پر کاربرد پی ال سی شامل: ورودی دیجیتال خروجیهای دیجیتال ورودیهای آنالوگ خروجیهای آنالوگ ورودیهای high speed pulse خروجیهای low pulse/high speed pulse/pwm و بخشهای دیگر که به صورت کارت که توسط کابلهای فلت،یا به صورت رک به CPUانتقال داده میشود.

۱-ورودی دیجیتال در پی ال سی چه نقشی دارد؟

۲-خروجی دیجیتال چیست؟

۳-ورودی آنالوگ برای چه پروسه هایی استفاده میشود؟

۴-تولید پالس در چه جاهایی کاربرد دارد؟

 

برچسب ها:اظهار نظر

*