جمعه 23 مارس 2018 در 17:40

فروش کارتadi4زیمنس کارت مبدل انالوگ به سیستم پروفی باس مورد استفاده در سیستمهای کنترلر ۸۰۲di.840di زیمنس موتور و درایوهای که تحت شبکه انالوگ راه اندازی میگردد.

ساپورت محور۴Axis

 

adi4زیمنس

 

مشخصاتadi4

part number:6fc5211-0ba01-0aa4

برچسب ها:اظهار نظر

*