شنبه 17 دسامبر 2016 در 18:44

تخصص در تعویض سیستم کنترل تراش المانی”گیلدمایستر”تعویض کنترل بدون تعویض اجزای دیگر ماشین

تعویض کنترل تمامی ماشینهای تراش گیلد مایستر با کنترلرهای زیمنس

گزینه ای بسیار مناسب و حرفه ای برای حرکت ماشینهای CNC تراش گیلد مایستر

تعویض کنترل بدون نیاز به تعویض دیگر اجزای ماشین راه اندازی کنترل به صورت “فول کلوز لوپ”

با دقت بسیار بالا۰٫۰۰۲

کنترل ۸۰۲C بر روی ماشین تراش گیلد مایسر

کنترل گیلد مایستر

کنترل زیمنس گیلد مایستر

کنترلر گیلد مایستر

کنترل گیلد مایسر

کنترل گیلد مایسر زیمنس

ویدیو اتوماسیون کاسپین

فیلم راه اندازی ماشین تراش گیلد مایسر با کنترل زیمنس

برچسب ها:اظهار نظر

*