دوشنبه 14 سپتامبر 2015 در 12:10

ساخت تابلو کنترل دستگاه های دایکاست ایدرا به سیستم روز PLC

تعویض تابلو کنترل قدیمی کارتی به سیستم روز

سرعت بالای پردازش ، فضای کم ، امکانات و تعمیرات راحت بر روی سیستم کنترل جایگزین دایکاست ایدرا

دارای حافظه قالب برای ذخیره پارامترهای هر قالب شامل گیره،تزریق،ماهیچه کش و غیره

 

کنترل دایکاست ایدرا

سیستم کنترل دایکاست تابلو کنترل دایکاست تابلو کنترل دایکاست ایدرا دستگاه دایکاست ایدرا

برچسب ها:اظهار نظر

*