دوشنبه 19 نوامبر 2018 در 11:36

فروش تعدادی PLC کم کارکرد-سالم و بدون تعمیری با مشخصات ذیل:PLCفتک FBs-32MA-B     نو و دارای کارتن

PLCلیان    EX1N32ER

PLC ال اس    G7M-DR10A

PLCامرن۴۳    C200HG-CPU43-E

PLC KEYENCE     مدلKV-10R                  ۰۱۲۰-۷۲۲-۷۱۱(۲عدد)

PLCتینگت       XC3-48R-E                    AC85

PLCفتک

PLCلیان

PLC LS

PLC OMRON

PLC تینگت

برچسب ها:اظهار نظر

*